JEGON s.r.o.

Š. Kukuru 12,

Michalovce

 +421 56 643 34 57
 gonos@jegon.sk
 www.jegon.sk

SLUŽBY

Projektovanie občianských a priemyselných stavieb

Architektonické návrhy

Návrhy interiérov

Inžinierska činnosť - zaistenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia

Projektová dokumentácia je s vypracuvaná v programe Autodesk Revit 2017 s technologiou BIM
Vizualizácie 3D pre investora vo formáte 3D DWF s možnosťou vloženia poznámok alebo komentárov
investorom za pomoci voľne stiahnutelného programu pre prehliadanie Autodesk Review